2008. október 12., vasárnap

Székely viccek

Öt székely szék népe hosszú ideje vetélkedik, ki az igazi góbé, azaz, ki okosabb a többinél. Egy csíki székely egyszer elindult, hogy bizonyítékot szerezzen erről.
Találkozott útközben egy udvarhelyivel, s szóba elegyedtek. Elmondta a csíki, hogy mi járatban van.
- No, fölteszek én egy kérdést - mondta a csíki -, s ha kend erre jól válaszol, elhiszem, hogy az udvarhelyiek okosabbak nálunk. Nos, mondja meg kend, hány hagymát tett a feleségem a tarisznyámba. Ha megmondja, mind a hatot kendnek adom...
- Hát hatot - vágta rá az udvarhelyi.
- No hát, a csíki okosabb - felelte az atyafi -, mert nyolcat... Csakhogy kettőt már megettem az úton!

A vasúti fülke ajtaját felnyitja egy városi úr. Bent nyolc székely néz föl egyszerre.
- Van itt ülőhely?
- Van.
- Hol? - néz körül az úr.
- Itt, alattunk.

Székely ember nem tûri a sértést, s könnyen kést ragad. A városi ember, hallván ezt, elhatározza, hogy kipróbálja. Amikor a Csíkba utazik, útközben találkozik egy szamarat vezető góbéval.
- Jó reggelt, szamarak atyja! - próbál belekötni a városi.
- Neked is, fiam.
A városi bosszúsan továbbmegy, mígnem egy keskeny földúton szembe jön vele egy öreg székely. A városi megpróbál belekötni:
- Ökör elől nem térek ki!
- Én bizony kitérek - mondja az öreg, s félreáll.

Ábel és Mózes baktatnak fel a Hargitán, a rengeteg erdőben. Megkérdi Ábel:
- Mózes komám, mit csinálnál, ha most találkoznánk egy hatalmas medvével?
- Itt a puskám, hát lelőném!
- És ha csütörtököt mondana?
- Dupla csövű ez! Ha az egyik csütörtököt mond is, ott a másik cső, ugyancsak megtöltve.
- És ha a másik is csütörtököt mondana?
- Akkor... akkor fölmásznék egy fára.
- És ha nem volna ott fa a közelben?
Erre már megdühödik Mózes. Azt mondja:
- Ejnye, Ábel, hát te kivel tartasz? Velem vagy a medvével?

Bemegy Kovács Ábel a téeszelnökhöz, s magabiztosan mondja:
- A prémiumomért jöttem.
- Miféle prémium? - csodálkozik az elnök.
- Maga olvasta fel a gyûlésen, hogy jó munkájukért jutalomban részesülnek: Ustor Benedek, Látó Elek, Kiss Jakab és mások...
- Na látja! Hát akkor mit akar?
- Gondoltam, én vagyok a mások.

Két székely az eredményes vásár után áldomásra tér a kertvendéglőbe. Rendelnek egy litert, elfogyasztják. Aztán rendelnek még egyet.
Szól az egyik:
- Szép időnk van...
Hosszú szünet után a másik:
- ühüm...
Megint rendelnek, megisszák, s azt mondja az egyik:
- Menni kéne...!
- Hát gyerünk!...
Szedelőzködnek. Azt mondja kint az első:
- Legközelebb es béjövünk, olyan jól elbeszélgettünk.

Az öreg székely a városi rokonoktól dobozos sört kap ajándékba. Előveszi a bicskáját, körbevágja a dobozt és megissza a sört. Mondja neki a rokon:
- Nem úgy kell azt bátyám!
Majd megmutatja egy másik dobozon, hogy kell felbontani.
- Úgy is lehet, akinek nincs bicskája!

Végigmegy a kalauz a vonaton, s közben rászól két székelyre:
- Kérem a jegyeket!
Azt mondja egyikük:
- Az nincs...
- Akkor bírságot fizet... Van-é személyi igazolványa?
A székely odaszól a komájához:
- András! Van-é bulletinünk?
- Az nincs - feleli a másik is.
- Hát mijük van?
- Bérletünk.
- Hát miért nem mondta rögtön?
- Mert nem kérdezte.

- Pincér, hozzon egy üveg vörösbort!
A pincér kihozza. A góbé ekkor megkérdezi:
- Fehér boruk is van?
- Van, kérem.
- Tudja mit, akkor vigye vissza ezt a vöröset, és hozzon egy üveg fehéret!
Megissza a góbé a bort, majd föláll, s indulna. ám a pincér megállítja:
- Hé, atyafi! Még nem fizette ki a liter fehér árát!
- Milyen fehér árát? Hát nem adtam helyette vörösbort?
- Igen, de a vörösbort sem fizette ki!
- Már miért fizettem volna? Hiszen azt meg sem ittam!

Egy hegyi pásztortól megkérdezték, hány éves.
- Mit tudom én! - hangzott a válasz.
- Hogyan? Hát maga nem tudja, hány éves?
- Így igaz, kérem! Mert én csak a juhaimat számlálom, azokat ugyanis ellophatják, de az éveim az ördögnek sem kellenek.

Korholja keményen az édesanya a fiát:
- Áron, miért van az, hogy te nem akarsz meghallani semmit? Akármit is mondok neked, egyik füleden be, a másikon tüstént ki...
- De édesanyám! - mentegetőzik a gyerek. - Hát tehetek én arról, hogy két fülem van?

Vacsoránál ül a székely család, de a kis Áron igencsak helytelenkedik. Apja többször rászól:
- Áron, ne helytelenkedj!
De Áron továbbra sem fogd szót, végül az öreg elunja, s egy nyaklevest akar lehúzni a fiának. ám a kis Áron lehajol, s a pofon az asszonyt találja. Mire az apa nyugodtan:
- Ott es jó helyt van!

Egy székely asszony magyarországi látogatásáról két sonkát akar átcsempészni a határon, s a kocsiülés alá dugja. Kérdi tőle a vámos:
- Van valami elvámolnivalója?
- Van két sonkám.
- Hol?
- Rajtuk ülök...
- Akkor jó - nevet a vámos. - Továbbmehet...

Nincsenek megjegyzések: