2008. június 29., vasárnap

Pikáns

A hajótörött hónapokat tölt el a lakatlan szigeten egy kutya és egy disznó társaságában. Az egyik reggel, mikor már nem bír tovább gerjedelmével, elkezdi kerülgetni a disznót, de a kutya hevesen morogva folyton közéjük áll. A pasas bánatosan elsomfordál, ám hirtelen észreveszi, hogy egy tutajt sodort partra a tenger, s a tutajon egy eszméletlen, gyönyörű lány fekszik. Feléleszti, s a lány pihegô kebellel rebegi:
- Megmentôm! Hogyan háláljam meg neked?
- Azt a rohadt kutyát vidd már el egy félórára.

Tomot megkérdezi a fia:
- Apa, mi az, hogy "elméletileg" meg "gyakorlatilag"?
- Na, figyelj! - mondja Tom, és odaviszi a gyereket az anyósához:
- Mama, mit szólna hozzá, ha jönne egy kétméteres néger, és ötezer dollárt kínálna magának egy éjszakáért?
- Fiam, az én korombam ne válogasson az ember.
- És te, drágám, mit csinálnál? - fordul a feleségéhez.
- Tudod, hogy szeretlek - feleli az asszony -, de hát a gyerekeknek cipô kell, neked új öltöny, azt hiszem, feláldoznám magam.
- És te, édes lányom? - kérdezi a nagylányt.
- Nagykorú vagyok, különben sem volt dolgom még négerrel, naná, hogy belemennék. - Na látod, fiam: elméletileg, ugye, most van tizenötezer dollárunk, gyakorlatilag viszont kiderült, hogy három rossz ribanccal élünk együtt.

A hetvenéves öregúr panaszkodik az orvosának:
- Doktor úr, az elsô még megy. A második már nehezebb. A harmadiknál már fulladok és a negyediknél már meg kell állnom.
- Ember, örüljön, hogy a maga korában egyáltalán eljut a negyedikig.
- Persze, doktor úr, csakhogy én az ötödiken lakom!

Egy idôs hölgy remegô hangon betelefonál a rendôrségre:
- Azonnal jöjjenek ki! A szemben lévô ház kertjében egy fiatal pár naphosszat sérti a szemérmet! Meztelenül flangálnak!
A rendôrök helyszíni szemlét tartanak, majd beszüntetik az eljárást:
- Asszonyom, az égvilágon semmit sem lehet látni!
- Hát persze, mert rosszul nézik! De húzza csak ide az asztalt az ablakhoz, tegyen rá egy széket, és ha föláll rá, oldalt azon a kis résen át mindent láthat.

Fiatal pár ül a parkban a padon.
- Mire gondolsz, drágám? - kérdi a lány.
- Amire te. - próbál kedveskedni neki a fiú.
- Nem szégyelled magad,te disznó!?

- Szeretsz, drágám? - kérdi a fiú az elsô együtt eltöltött éjszaka után.
- Hát, nem szeretnék túlságosan érzelgôsnek látszani, úgyhogy maradjunk abban: életem legcsodálatosabb hét másodpercét neked köszönhetem!

Nőgyógyásznál
- Jó hírem van asszonyom.
- De doktor úr! Én még nem vagyok asszony.
- Pardon, akkor attól tartok, nem is olyan jó a hír...

Nincsenek megjegyzések: